Inici > Serveis > Medi ambient

Medi ambient

següent >
Estudis tècnics que permeten mesurar els efectes sobre el medi ambient i preveure les adequacions del projecte i les mesures preventives, correctores o de compensació

Galeria d'imatges

Els estudis es realitzen segons la IET interna d'Euroconsult S.A. 26-01 adaptada a la Normativa requerida pel MI Govern d’Andorra.
L’Avaluació d’Impacte Ambiental és un conjunt d’estudis tècnics que permet al titular de les activitats i dels actes sotmesos a aquesta avaluació i al Ministeri responsable del medi ambient , de mesurar-ne tots els efectes sobre el medi ambient i preveure, en conseqüència, les adequacions del projecte i les mesures preventives, correctores o de compensació adequades per assegurar el màxim respecte dels factors mediambientals i humans, tal i com preveuenels Articles 4, 5 i 6 i els Annexos del nº1 fins al nº5 del “Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny”, de 25.07.2001

No es pot iniciar cap de les següents activitats sense haver realitzat un estudi d’impacte mediambiental, que ha de tenir els següents apartats: Avaluació d’Impacte Ambiental, Pla de Restauració i Pla de Vigilància::

  • Infraestructures
  • Infraestructures
  • Indústria
  • Agricultura
  • Lleure