Túnel dels 3 Ponts (Lleida)

Euroconsult, especialista en obres subterrànies, està efectuant els treballs d'auscultació en la construcció del Túnel dels 3 Ponts, contractat per l'empresa constructora.
Llegir més

Galeria de protecció d'allaus a la CG3. Fase 5

Aquest nou tram de galeria, correspon concretament a la cinquena i darrera fase d’obra, donant continuïtat als treballs de protecció licitats pel Ministeri d’Ordenament Territorial durant els darrers anys. L’objectiu principal d’aquest obra consisteix en protegir els usuaris de la carretera...
Llegir més

Recta final perquè Andorra tingui una XARXA D'INFRAESTRUCTURES VERDES (XIVA)

A principi d’agost la UTE EUROCONSULT-SUPORT va lliurar al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat el Pla sectorial relatiu a la xarxa d’infraestructures verdes d’Andorra per a la seva revisió final. Aquesta xarxa es fonamenta en un conjunt integrat i continu de recorreguts i...
Llegir més

IX Simposio Nacional sobre taludes y laderas inestables (Santander, juny de 2017)

Euroconsult, experiència consolidada en Riscos Naturals La societat andorrana EUROCONSULT, creada l'any 1990, aposta per la participació internacional sobre Riscos Naturals per millorar la qualitat dels seus estudis. EUROCONSULT defensa la importància de la formació contínua del seu equip de...
Llegir més

Control de pavimentació de les carreteres d'Andorra

“Campanya de pavimentacions de carreteres generals , secundaries i carrers. Any 2017”. En aquests treballs Euroconsult està efectuant la Direcció Facultativa de l’obra, conjuntament amb els treballs de senyalització horitzontal. En la foto es pot observar la realització d’una inspecció tècnica...
Llegir més | Totes les noticies
Projectes de túnels i projectes geotècnics relacionats amb riscos i modificacions de l’estat natural del ...
Destaquen les caigudes de blocs rocosos, túnels, abocadors, grans desmunts, terraplens i drenatge del ...
Estudis relatius a construccions de nova planta, projectes d’excavació i modificacions de l’estat actual del ...
Mesurar els efectes sobre el medi ambient i preveure les adequacions del projecte i mesures preventives ...
Anàlisi i tractament de les contingències naturals desfavorables a les que estem exposats ...
Especificar qui, quan i quins procediments i recursos associats s’han d’aplicar a un projecte, procés o ...
Conèixer les carácterístiques d’un possible moviment i el grau d’activitat del terreny, si es mou, o bé resta estable ...
Estudis d’inundabilitat, erosió de marges, càlculs de cabals i de seccions hidràuliques, captacions d’aigües ...