Recta final perquè Andorra tingui una XARXA D'INFRAESTRUCTURES VERDES (XIVA)

A principi d’agost la UTE EUROCONSULT-SUPORT va lliurar al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat el Pla sectorial relatiu a la xarxa d’infraestructures verdes d’Andorra per a la seva revisió final. Aquesta xarxa es fonamenta en un conjunt integrat i continu de recorreguts i...
Llegir més

IX Simposio Nacional sobre taludes y laderas inestables (Santander, juny de 2017)

Euroconsult, experiència consolidada en Riscos Naturals La societat andorrana EUROCONSULT, creada l'any 1990, aposta per la participació internacional sobre Riscos Naturals per millorar la qualitat dels seus estudis. EUROCONSULT defensa la importància de la formació contínua del seu equip de...
Llegir més

Control de pavimentació de les carreteres d'Andorra

“Campanya de pavimentacions de carreteres generals , secundaries i carrers. Any 2017”. En aquests treballs Euroconsult està efectuant la Direcció Facultativa de l’obra, conjuntament amb els treballs de senyalització horitzontal. En la foto es pot observar la realització d’una inspecció tècnica...
Llegir més

Projecte d'investigació ROCKRISK

Euroconsult té signat un conveni amb la UPC per participar en les reunions del projecte "ROCKRISK". Euroconsult va participar en la darrera reunió, que es va realitzar a Barcelona en data de 21 de novembre de 2016. El mencionat programa analitza els despreniments en escarpaments rocosos per la...
Llegir més

Aplicatiu GIS per a la gestió de les pavimentacions en el Principat d'Andorra

El Departament de Pavimentacions del Govern d'Andorra gestiona una xarxa viària de quasi bé 300 km de carreteres generals i secundàries, en un pais amb una alçada mitjana superior als 2.000 m. El projecte "GIS Ferms" neix amb l'objectiu de desenvolupar un aplicatiu que permeti establir una...
Llegir més | Totes les noticies
Projectes de túnels i projectes geotècnics relacionats amb riscos i modificacions de l’estat natural del ...
Destaquen les caigudes de blocs rocosos, túnels, abocadors, grans desmunts, terraplens i drenatge del ...
Estudis relatius a construccions de nova planta, projectes d’excavació i modificacions de l’estat actual del ...
Mesurar els efectes sobre el medi ambient i preveure les adequacions del projecte i mesures preventives ...
Anàlisi i tractament de les contingències naturals desfavorables a les que estem exposats ...
Especificar qui, quan i quins procediments i recursos associats s’han d’aplicar a un projecte, procés o ...
Conèixer les carácterístiques d’un possible moviment i el grau d’activitat del terreny, si es mou, o bé resta estable ...
Estudis d’inundabilitat, erosió de marges, càlculs de cabals i de seccions hidràuliques, captacions d’aigües ...