Referencies > Estudis hidrogeologics i hidraulics

Referències. Galeria de projectes.

Estudis hidràulics

Estudi hidrogeològic i hidràulic pel Pla Parcial de la U A Cabeca
Pla de vigilància i control de les aigües subterrànies
Estudi relatiu a l'anàlisi i proposta de solucions sobre la problemàtica hidràulica de la Plana d’Encamp. Estudi de les causes i proposta de solucions