Notícies
21-01-2015

Projectes d'investigació DEBRISTART i DEBRISCATCH

Des del gener del 2015 Euroconsult participa en les reunions del programa de recerca "DEBRISTART" com a entitat externa col·laboradora d'un consorci d'investigació liderat per la UPC.

El programa de recerca té com a objectiu analitzar els mecanismes que desencadenen els processos de corrents d'arrossegalls.

El programa "DEBRISTART" va iniciar-se l'any 2012 i té previst finalitzar a mitjans del 2015.


PROJECTE DEBRISTART: Anàlisi dels mecanismes de ruptura de lliscaments superficials i corrents d'arrossegalls desencadenats per pluges

DEBRISCATCH: Perillositat de corrents d'arrossegalls a escala de conca vessant en el Pirineu Oriental
< Totes
següent >